Lịch sử

Bài tập 1 trang 87 vở bài tập lịch sử 8

Đề bài

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Bạn đang xem bài: Bài tập 1 trang 87 vở bài tập lịch sử 8

1.1. Phan Bội Châu là lãnh tụ của tổ chức yêu nước và phong trào cách mạng:

A. Phong trào Duy tân ở Trung Kì.

B. Hội Duy tân.

C. Phong trào Đông Kinh nghĩa thục.

D. Phong trào Đông du.

1.2. Xu hướng và chủ trương đấu tranh của Phan Bội Châu là:

A. Khởi nghĩa vũ trang.

B. Kết hợp cải cách với bạo động.

C. Dựa vào Pháp để cải cách đất nước.

D. Chủ trương dựa vào Nhật Bản để cứu nước. 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục I. Phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất

Lời giải chi tiết

1.1. Chọn D. Phong trào Đông du.

1.2. Chọn D. Chủ trương dựa vào Nhật Bản để cứu nước.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button