Lịch sử

Bài tập 1 trang 84 vở bài tập lịch sử 8

Đề bài

a) Em hãy hoàn thiện sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên:

Bạn đang xem bài: Bài tập 1 trang 84 vở bài tập lịch sử 8

bt1 b29 1 Trường THPT Thu Xà

b) Sơ đồ trên cho ta thấy điều gì? Em đồng ý với nhận định nào dưới đây thì đánh dấu x vào ô trống tương ứng:

☐ Thực dân Pháp thực hiện chính sách “chia để trị”.

☐ Thực dân Pháp chi phối toàn bộ chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

☐ Kết hợp giữa nhà nước thực dân và quan lại phong kiến để cai trị.

☐ Đó là chính sách cai trị thâm độc của thực dân Pháp.

☐ Nhân dân Việt Nam rất căm thù bọn thực dân phong kiến.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục 1: Tổ chức bộ máy nhà nước

Lời giải chi tiết

a)

bt1 b29 giai Trường THPT Thu Xà

b)

☒ Thực dân Pháp thực hiện chính sách “chia để trị”.

☒ Thực dân Pháp chi phối toàn bộ chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

☒ Kết hợp giữa nhà nước thực dân và quan lại phong kiến để cai trị.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button