Lịch sử

Bài tập 1 trang 78 vở bài tập lịch sử 9

Đề bài

a) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý không thuộc về chủ trương của Hội nghị BCH TƯ Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8.

Bạn đang xem bài: Bài tập 1 trang 78 vở bài tập lịch sử 9

☐ Phải giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp – Nhật;

☐ Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”, thay bằng các khẩu hiệu “Tịch thu ruộng đất của đế quốc, Việt gian chia cho dân cày nghèo”;

☐ Thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh);

☐ Liên hợp hết thảy các giới đồng bào yêu nước tham gia vào đội Cứu quốc quân.

☐ Thành lập đội quân cách mạng, tấn công vào chính quyền địch ở các địa phương.

b) Hãy đánh dấu x vào ô trống dưới đây để chọn đúng ngày thành lập Mặt trận Việt Minh:

☐ 28-1-1941                

☐ 10-5-1941                

☐ 19-5-1941

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19-5-1941)

Lời giải chi tiết

a) ☒ Thành lập đội quân cách mạng, tấn công vào chính quyền địch ở các địa phương.

b) ☒ 19-5-1941

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button