Lịch sử

Bài tập 1 trang 75 vở bài tập lịch sử 9

Đề bài

a) Cột I ghi các sự kiện, cột II ghi nơi diễn ra sự kiện. Hãy nối các mũi tên từ cột I sang cột II cho phù hợp.

Bạn đang xem bài: Bài tập 1 trang 75 vở bài tập lịch sử 9

bt1 b21 Trường THPT Thu Xà

b) Hãy điền vào chố chấm của cột bên phải những sự kiện phù hợp với mốc thời gian ở cột bên trái.

Thời gian

Sự kiện

Tháng 6 – 1940

 

Tháng 9 – 1940

 

Ngày 23-7-1941

 

Ngày 7-12-1941

 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục I. Tình hình thế giới và Đông Dương

Lời giải chi tiết

a)

bt1 b21 giai Trường THPT Thu Xà

b)

Thời gian

Sự kiện

Tháng 6 – 1940

Quân đội phát xít kéo vào nước Pháp. Chính phủ Pháp đầu hàng.

Tháng 9 – 1940

Nhật Bản cho quân vượt biên giới Việt – Trung, tiến sâu vào Đông Dương, Pháp đầu hàng phát xít Nhật.

Ngày 23-7-1941

Pháp – Nhật kí kết “Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương”.

Ngày 7-12-1941

Nhật phát động chiến tranh Thái Bình Dương, bắt Pháp kí thêm hiệp ước hợp tác về mọi mặt => Nhật – Pháp câu kết chặt chẽ với nhau tại Đông Dương.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button