Lịch sử

Bài tập 1 trang 69 vở bài tập lịch sử 8

Đề bài

Từ những thành tựu tiêu biểu của nền khoa học – kĩ thuật, văn hóa Xô viết, hãy nêu đánh giá của em về vấn đề này.

Bạn đang xem bài: Bài tập 1 trang 69 vở bài tập lịch sử 8

a) Những thành tựu tiêu biểu:

b) Đánh giá:

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục II: Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển, nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết

a) Những thành tựu tiêu biểu:

+ Xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học.

+ Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân,…

+ Chế tạo thành công bom nguyên tử.

+ Văn học, thi ca, sân khấu, điện ảnh, tạo hình,… đều đạt được thành tựu to lớn.

+ Nhiều tên tuổi nổi tiếng như: M.Goóc-ki, M.Sô-lô-khốp, A.Tôn-xtôi,…

b) Đánh giá:

+ Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Liên Xô.

+ Mở rộng ảnh hưởng của Liên Xô trên trường quốc tế.

+ Góp phần làm cho kho tàng văn hóa nhân loại thêm phong phú.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button