Vật lý

Bài C3 trang 155 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Đề bài

Hãy tìm hai ví dụ trong đó có lực tác dụng nhưng công thực hiện bằng 0.

Related Articles

Lời giải chi tiết

Khi vật chuyển động trên mặt phẳng ngang thì trọng lực và phản lực của mặt ngang tác dụng lên vật không thực hiện công:

\((A = P.S.c{\rm{os}}\alpha {\rm{ = P}}{\rm{.S}}{\rm{.cos9}}{{\rm{0}}^0} = 0).\)

Đẩy bàn theo phương ngang nhưng bàn không chuyển động được thì lực đẩy không thực hiện công.

\((A = F.S.\cos \alpha  = F.0.cos\alpha  = 0).\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button