Vật lý

Bài C2 trang 92 SGK Vật lí 8

Đề bài

Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15 kg than đá. Để thu được mỗi nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hoả ?

Related Articles

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

– Đại lượng cho biết nhiệt lượng toả ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu.

– Công thức tính nhiệt lượng toả ra khi nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn : Q = q.m 

Trong đó : q là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu (J/kg); m là khối lượng của nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn (kg).

Lời giải chi tiết

Năng suất toả nhiệt của củi khô: q1 = 10.106 (J/kg)

Năng suất toả nhiệt của than đá: q2 = 27.106 (J/kg)

Năng suất toả nhiệt của dầu hoả: q = 44.106 (J/kg)

– Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi là : Q1 = q1.m1 = 10.106.15 = 150.106 (J)

– Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn 15kg than đá là : Q2 = q2.m2 = 27.106.15 = 405.106 (J)

– Khối lượng dầu hoả cần đốt cháy để thu được nhiệt lượng Qlà : 

\(m = {{{Q_1}} \over q} = {{{{150.10}^6}} \over {{{44.10}^6}}} \approx 3,41kg\) 

– Khối lượng dầu hoả cần đốt cháy để thu được nhiệt lượng Qlà : 

\(m = {{{Q_2}} \over q} = {{{{405.10}^6}} \over {{{44.10}^6}}} \approx 9,2kg\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button