Vật lý

Bài C10 trang 30 SGK Vật lí 9

Đề bài

Một biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 20Ω. Dây điện trở của biến trở là dây hợp kim nicrom có tiết diện 0,5mm2 và được quấn đều xung quanh một lõi sứ tròn đường kính 2cm. Tính số vòng dây của biến trở này.

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài C10 trang 30 SGK Vật lí 9

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Công thức tính điện trở của dây dẫn: \(R = \displaystyle{{\rho l} \over S}\)

Chu vi đường tròn: \(C =2\pi r=\pi d\)

Số vòng dây: \[N = \frac{l}{C}\]

Lời giải chi tiết

Ta có:

+ Điện trở lớn nhất của biến trở: \(R=20 \Omega\)

+ Tiết diện của dây: \(S=0,5mm^2=0,5.10^{-6}m^2\)

+ Điện trở suất của hợp kim nicrom: \(\rho=1,10.10^{-6}\Omega m\)

Mặt khác, ta có:  

\(R = \displaystyle{{\rho l} \over S}\)

=> Chiều dài của dây hợp kim:

\(\Rightarrow l = \displaystyle{{RS} \over \rho } = {{20.0,{{5.10}^{ – 6}}} \over {1,{{1.10}^{ – 6}}}} = 9,09m\)

Chu vi của đường tròn đường kính 2cm: \(C = 2\pi r = \pi d = 3,14.0,02 = 0,0628m\)

=> Số vòng dây của biến trở: \(N = \displaystyle{l \over C} = {{9,09} \over {0,0628}} \approx 145\) vòng

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button