Vật lý

Bài C1 trang 155 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Đề bài

Tục ngữ có câu:

Của một đồng, công một nén . Khái niệm công này có phải là công cơ học không? Tại sao?

Lời giải chi tiết

Từ “công” trong câu “Của một đồng, công một nén” không phải là công cơ học.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button