Môn toán

Bài 94 trang 27 SBT toán 6 tập 2

Đề bài

Tính giá trị các biểu thức :

\(\displaystyle A = {{{1^2}} \over {1.2}}.{{{2^2}} \over {2.3}}.{{{3^2}} \over {3.4}}.{{{4^2}} \over {4.5}}\) 

\(\displaystyle B = {{{2^2}} \over {1.3}}.{{{3^2}} \over {2.4}}.{{{4^2}} \over {3.5}}.{{{5^2}} \over {4.6}}\) 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau:

                   \(\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} = \dfrac{{a.c}}{{b.d}}\)

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle A = {{{1^2}} \over {1.2}}.{{{2^2}} \over {2.3}}.{{{3^2}} \over {3.4}}.{{{4^2}} \over {4.5}} \)

\( = \dfrac{{1.1}}{{1.2}}.\dfrac{{2.2}}{{2.3}}.\dfrac{{3.3}}{{3.4}}.\dfrac{{4.4}}{{4.5}}\)

\(\displaystyle= {1 \over 2}.{2 \over 3}.{3 \over 4}.{4 \over 5} = {{1.2.3.4} \over {2.3.4.5}} = {1 \over 5}\) 

\(\displaystyle B = {{{2^2}} \over {1.3}}.{{{3^2}} \over {2.4}}.{{{4^2}} \over {3.5}}.{{{5^2}} \over {4.6}} \)

\(= \dfrac{{2.2}}{{1.3}}.\dfrac{{3.3}}{{2.4}}.\dfrac{{4.4}}{{3.5}}.\dfrac{{5.5}}{{4.6}}\)

\(\displaystyle  = \dfrac{2.2.3.3.4.4.5.5}{1.3.2.4.3.5.4.6}\)

\(\displaystyle= {{(2.3.4.5).(2.3.4.5)} \over {(1.2.3.4).(3.4.5.6)}} = {{5.2} \over 6} = {5 \over 3}\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button