Môn toán

Bài 93 trang 27 SBT toán 6 tập 2

Đề bài

Khi giặt, vải bị co đi \(\displaystyle{1 \over {16}}\) theo chiều dài, và \(\displaystyle{1 \over {18}}\) theo chiều rộng. Hỏi phải mua bao nhiêu mét vải khổ \(80cm\) để sau khi giặt có \(17m^2\)?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Áp dụng công thức :

         Diện tích \(=\) Chiều dài \(\times\) Chiều rộng.

Lời giải chi tiết

Ta có \(1m\) vải theo chiều dài sau khi giặt còn lại: 

\(1 – \dfrac{1}{{16}} = \dfrac{{16}}{{16}} – \dfrac{1}{{16}} = \dfrac{{15}}{{16}}\,m\)

Lại có, chiều rộng bị co mất \(\displaystyle{{1} \over {18}}\) nên \(80cm=\displaystyle{8 \over {10}}m\) chiều rộng sau khi giặt còn lại là \(\displaystyle{{17} \over {18}}.{8 \over {10}}\left( m \right)\) 

Diện tích tấm vải dài \(1m\) và rộng \(\displaystyle{8 \over {10}}m\) sau khi giặt có diện tích :

\(\displaystyle {{15} \over {16}}.{{17} \over {18}}.{8 \over {10}} = {{17} \over {24}}\left( {{m^2}} \right)\)

Vậy để sau khi giặt có \(17m^2\) ta phải mua tấm vải dài \(24m\), rộng \(80cm.\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button