Môn toán

Bài 92 trang 27 SBT toán 6 tập 2

Đề bài

Lúc \(6\) giờ \(50\) phút bạn Việt đi xe đạp từ \(A\) đến \(B\) với vận tốc \(15km/h.\) Lúc \(7\) giờ \(10\) phút bạn Nam đi xe đạp từ \(B\) để đến \(A\) với vận tốc \(12km/h.\) Hai bạn gặp nhau ở \(C\) lúc \(7\) giờ \(30\) phút. Tính quãng đường \(AB.\)

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

– Áp dụng công thức : Quãng đường \(=\) vận tốc \(\times\) thời gian.

– Độ dài quãng đường \(AB=\) Độ dài quãng đường Việt đi tới lúc gặp nhau \(+\)  Độ dài quãng đường Nam đi tới lúc gặp nhau.

Lời giải chi tiết

Thời gian Việt đi quãng đường \(AC\) là:

             \(7h\; 30ph – 6h\; 50ph = 40ph\)\(=\displaystyle{2 \over 3}h\)

Thời gian Nam đi quãng đưỡng \(BC\) là:

              \(7h \;30ph – 7h\; 10ph = 20ph \)\(=\displaystyle{1 \over 3}h\)

Quãng đường \(AC\) dài :

                     \(\displaystyle15.{2 \over 3} = 10\;(km)\)

Quãng đường \(BC\) dài : 

                      \(\displaystyle12.{1 \over 3} = 4\;(km)\)

Quãng đường AB dài :

                      \(10 + 4 = 14 \;(km)\) 

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button