Hóa học

Bài 9 trang 35 SGK Hoá học 10

Đề bài

Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne.

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 9 trang 35 SGK Hoá học 10

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Quan sát bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và xác định số electron lớp ngoài cùng (các nguyên tố nhóm A thì số thứ tự nhóm là số electron lớp ngoài cùng).

Lời giải chi tiết

Số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố Li : 1e, Be : 2e, B : 3e, C : 4e, N : 5e, O : 6e, F : 7e, Ne : 8e.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button