Vật lý

Bài 9 trang 20 SGK Vật lí 11

Đề bài

Đại lượng nào sau đây không liên quan đến cường độ điện trường của điện tích điểm Q tại một điểm

Related Articles

A. Điện tích Q.

B. Điện tích thử q. 

C. Khoảng cách r từ Q đến q.

D. Hằng số điện môi của môi trường.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Công thức tính cường độ điện trường của một điện tích điểm Q: \(E = k{{\left| Q \right|} \over {{r^2}}}\)

Lời giải chi tiết

Đáp án B.

Điện tích thử q chỉ có tác dụng nhận biết sự tồn tại của điện trường chứ không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button