Hóa học

Bài 9.1 Trang 11 SBT Hóa học 9

Đề bài

Thuốc thử dùng để phân biệt hai dung dịch natri sunfat và natri sunfit là

A.  dung dịch bari clorua.

B.  dung dịch axit clohiđric.

C. dung dịch chì nitrat.

D. dung dịch natri hiđroxit.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại lý thuyết tính chất hóa học của muối, hiện tượng để nhận biết thường là kết tủa hoặc khí. Tại đây

Bạn đang xem bài: Bài 9.1 Trang 11 SBT Hóa học 9

Lời giải chi tiết

A. BaCl2 + Na2SO3 → 2NaCl + BaSO3 ↓ (trắng)

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4 ↓ (trắng)

-> Loại

B. 2HCl + Na2SO3 → 2NaCl + SO2↑ + H2O

HCl + Na2SO4 → không phản ứng

C. Pb(NO3)2 + Na2SO3 → 2NaNO3 + PbSO3 ↓ (trắng)

Pb(NO3)2 + Na2SO4 → 2NaNO3 + PbSO4 ↓ (trắng)

-> Loại

D. không xảy ra phản ứng -> Loại

=> Chọn B

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button