Môn toán

Bài 86 trang 25 SBT toán 6 tập 2

Đề bài

Tính:

Bạn đang xem bài: Bài 86 trang 25 SBT toán 6 tập 2

a) \(\displaystyle{\rm{}}{2 \over 3} + {1 \over 5}.{{10} \over 7}\)

b) \(\displaystyle{7 \over {12}} – {{27} \over 1}.{1 \over {18}}\)

c) \(\displaystyle\left( {{{23} \over {41}} – {{15} \over {82}}} \right).{{41} \over {25}}\)

d) \(\displaystyle{\rm{}}\left( {{4 \over 5} + {1 \over 2}} \right).\left( {{3 \over {13}} – {8 \over {13}}} \right)\)

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

– Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

– Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, thực hiện các phép cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle{\rm{}}{2 \over 3} + {1 \over 5}.{{10} \over 7} \)\(\displaystyle= {2 \over 3} + {{1.10} \over {5.7}} \)\(\displaystyle= {2 \over 3} + {2 \over 7} \)\(\displaystyle= {{14} \over {21}} + {6 \over {21}}\)\(\displaystyle= {{20} \over {21}};\)  

b) \(\displaystyle{7 \over {12}} – {{27} \over 7}.{1 \over {18}} \)\(\displaystyle= {7 \over 12} – {{27.1} \over {7.18}} \)\(\displaystyle= {7 \over 12} – {3 \over {14}} \)\(\displaystyle= {{49} \over {84}} + {{ – 18} \over {84}} \)\(\displaystyle= {{31} \over {84}};\) 

c) \(\displaystyle\left( {{{23} \over {41}} – {{15} \over {82}}} \right).{{41} \over {25}} \)\(\displaystyle= \left( {{{46} \over {82}} + {{ – 15} \over {82}}} \right).{{41} \over {25}} \)\(\displaystyle= {{31} \over {82}}.{{41} \over {25}} \)\(\displaystyle= {{31.41} \over {82.25}} = {{31} \over {50}};\) 

d) \(\displaystyle{\rm{}}\left( {{4 \over 5} + {1 \over 2}} \right).\left( {{3 \over {13}} – {8 \over {13}}} \right) \)\(\displaystyle= \left( {{8 \over {10}} + {5 \over {10}}} \right).\left( {{3 \over {13}} + {{ – 8} \over {13}}} \right)\)\(\displaystyle= {{13} \over {10}}.{{ – 5} \over {13}} = {{13.( – 5)} \over {10.13}} = {{ – 1} \over 2}.\) 

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button