Môn toán

Bài 85 trang 25 SBT toán 6 tập 2

Đề bài

Hoàn thành sơ đồ sau để thực hiện phép nhân \(\displaystyle( – 20).{4 \over 5}\)

b10 cau 85 Trường THPT Thu Xà

Từ cách làm trên, em hãy điền các từ thích hợp vào câu sau :

Khi nhân một số nguyên với một phân số, ta có thể:

– Nhân số đó với … rồi lấy kết quả … hoặc …

– Chia số đó cho … rồi lấy kết quả …

Áp dụng: 

a) \(\displaystyle{\rm{}}\left( { – 15} \right).{3 \over 5}\)

b) \(\displaystyle42.{{ – 6} \over 7}\)

c) \(\displaystyle \left( { – 26} \right).{3 \over { – 1}}\) 

d) \(\displaystyle{\rm{}}\left( { – 12} \right).{2 \over 5}\) 

e) \(\displaystyle{\rm{}}\left( { – 17} \right).{{ – 3} \over {52}}\)

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Khi nhân một số nguyên với một phân số, ta có thể :

– Nhân số đó với tử số rồi lấy kết quả chia cho mẫu hoặc

– Chia số đó cho mẫu rồi lấy kết quả nhân với tử.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài 85 trang 25 SBT toán 6 tập 2

b10 cau 85b Trường THPT Thu Xà

Khi nhân một số nguyên với một phân số, ta có thể :

– Nhân số đó với tử số rồi lấy kết quả chia cho mẫu 

Hoặc: 

– Chia số đó cho mẫu rồi lấy kết quả nhân với tử.

Áp dụng :

a) \(\displaystyle{\rm{}}\left( { – 15} \right).{3 \over 5} = {{ – 15.3} \over 5} = {{ – 45} \over 5}=  – 9;\)

b) \(\displaystyle42.{{ – 6} \over 7} = {{42} \over 7} .(-6)=6.(-6)=  – 36;\)

c) \(\displaystyle\left( { – 26} \right).{3 \over { – 13}} = {{ – 26} \over { – 13}}.3=2.3 = 6;\)

d) \(\displaystyle{\rm{}}\left( { – 12} \right).{2 \over 5} = {{ – 12.2} \over 5} = {{ – 24} \over 5};\)

e) \(\displaystyle{\rm{}}\left( { – 17} \right).{{ – 3} \over {52}} = {{ – 17.( – 3)} \over {52}} = {{51} \over {52}}.\)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button