Môn toán

Bài 83 trang 25 SBT toán 6 tập 2

Đề bài

Làm tính nhân : 

a) \(\displaystyle{\rm{}}{{ – 1} \over 3}.{5 \over 7} \);

b) \(\displaystyle{{ – 15} \over {16}}.{8 \over { – 25}}\);

c) \(\displaystyle{{ – 21} \over {24}}.{8 \over { – 14}}\)

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau, nhân các mẫu với nhau:

                  \(\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d}=\dfrac{a.c}{b.d}.\)

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài 83 trang 25 SBT toán 6 tập 2

a) \(\displaystyle{\rm{}}{{ – 1} \over 3}.{5 \over 7} = {{ – 1.5} \over {3.7}} = {{ – 5} \over {21}};\)

b) \(\displaystyle{{ – 15} \over {16}}.{8 \over { – 25}} = {{ – 15.8} \over {16.( – 25)}} \)\(\displaystyle= {{ – 120} \over {-400}} = {3 \over {10}};\) 

c) \(\displaystyle{{ – 21} \over {24}}.{8 \over { – 14}} = {{ – 21.8} \over {24.( – 14)}} \)\(\displaystyle = {{ – 168} \over {-336}} = {1 \over 2}.\)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button