Môn toán

Bài 82* trang 23 SBT toán 6 tập 2

Đề bài

Một tài liệu “bí hiểm” Đây là mẩu giấy duy nhất còn sót lại của một tài liệu.

Em hãy khôi phục lại ba dòng trên và ba dòng tiếp theo của tài liệu theo quy luật các phép tính của ba dòng còn lại.

b9 cau 82 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Dựa vào 3 dòng đã có để phát hiện ra qui luật từ đó ghi tiếp các dòng thiếu trong tài liệu.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài 82* trang 23 SBT toán 6 tập 2

Qui luật: 

\(\begin{array}{l}
\dfrac{1}{5} = \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{{30}} = \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{{5.6}}\\
\dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{7} + \dfrac{1}{{42}} = \dfrac{1}{7} + \dfrac{1}{{6.7}}\\
\dfrac{1}{7} = \dfrac{1}{8} + \dfrac{1}{{56}} = \dfrac{1}{8} + \dfrac{1}{{7.8}}
\end{array}\)

Từ đó: 

Ba dòng phía trên của tài liệu là:

\(\dfrac{1}{2}\left( { = \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{{2.3}}} \right) = \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{6}\)

\(\displaystyle {1 \over 3} \left( { = \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{{3.4}}} \right) = {1 \over 4} + {1 \over {12}}\)

\(\displaystyle {1 \over 4}\left( { = \dfrac{1}{5} + \dfrac{1}{{4.5}}} \right)  = {1 \over 5} + {1 \over {20}}\)

Ba dòng phía dưới tài liệu là :

\(\displaystyle \eqalign{
& {1 \over 8} \left( { = \dfrac{1}{9} + \dfrac{1}{{8.9}}} \right) = {1 \over 9} + {1 \over {72}} \cr 
& {1 \over 9} \left( { = \dfrac{1}{10} + \dfrac{1}{{9.10}}} \right) = {1 \over {10}} + {1 \over {90}} \cr 
& {1 \over {10}} \left( { = \dfrac{1}{11} + \dfrac{1}{{10.11}}} \right) = {1 \over {11}} + {1 \over {110}} \cr} \)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button