Môn toán

Bài 80 trang 23 SBT toán 6 tập 2

Đề bài

Hoàn thành sơ đồ sau :

 b9 cau 80 Trường THPT Thu Xà

Kiểm tra lại kết quả bằng cách thực hiện phép tính trong ngoặc trước:

\(\displaystyle {7 \over {12}} – \left( {{5 \over {12}} – {5 \over 6}} \right) = …\)

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

– Tính theo chiều mũi tên từ trái sang phải.

– Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài 80 trang 23 SBT toán 6 tập 2

b9 cau 80b Trường THPT Thu Xà

Kiểm tra : 

\(\displaystyle {7 \over {12}} – \left( {{5 \over {12}} – {5 \over 6}} \right)\)\(\displaystyle ={7 \over {12}} – \left( {{5 \over {12}} – {10 \over 12}} \right) \)

\(\displaystyle = {7 \over 12} – \left( {-5 \over 12} \right)  = {{7-(-5)} \over {12}}= {{12} \over {12}} = 1\)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button