Hóa học

Bài 8 trang 48 SGK Hóa học 10

Đề bài

Viết cấu hình electron của nguyên tử magie (Z = 12). Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử magie nhận hay nhường bao nhiêu electron ? Magie thể hiện tính chất kim loại hay phi kim ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

– Cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12): 1s22s22p63s2.

– Để đạt cấu hình electron của khí hiếm gần nhất (Ne) trong Bảng tuần hoàn nguyên tử Mg nhường 2 electron để đạt được 8e ở lớp ngoài cùng.

– Mg có tính kim loại.

Mg – 2e →  Mg2+

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button