Môn toán

Bài 8 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Vòi nước A chảy đầy một bể (không chứa nước) mất 4 giờ; vòi nước B chảy đầy bể đó mất 3 giờ. Hỏi trong 1 giờ vòi nào chảy được nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu phần bể ?

Lời giải chi tiết

Trong một giờ vòi A chảy: \(1:4 = {1 \over 4}\)  (bể)

Trong một giờ vòi B chảy: \(1:3 = {1 \over 3}\)  (bể)

Vì \({1 \over 3} > {1 \over 4}\)  nên trong một giờ vòi B chảy được nhiều nước hơn

Vậy vòi B chảy được nhiều hơn: \({1 \over 3} – {1 \over 4} = {1 \over {12}}\)  (bể).

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button