Vật lý

Bài 8 trang 39 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Đề bài

Một dây dẫn điện hình trụ tiết diện đều có điện trở \(R = 18\Omega \). Dây được cắt thành ba đoạn bằng nhau. Sau đó, ba đoạn này được ghép lại sát nhau thành một đoạn dây mới có cùng độ dài với đoạn dây vừa cắt. Tìm điện trở của đoạn dây mới này.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài 8 trang 39 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Ta có ban đầu điện trở của dây là: \(R = \rho .{l \over S}\)

Khi thay đổi chiều dài giảm 3 lần thì \(l’ = {l \over 3},\) tiết diện S’ tăng lên 3 lần thì \(S’ = 3S\). Ta có điện trở mới \(R’ = \rho .{{l’} \over {S’}} = \rho .{{{l \over 3}} \over {3S}} = {1 \over 9}\rho .{l \over S} = {R \over 9} = 2\left( \Omega  \right)\)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button