Vật lý

Bài 8 trang 214 SGK Vật lí 10

Đề bài

Không khí ở 300C có độ ẩm tuyệt đối là 21,53 g/m3. Hãy tính độ ẩm cực đại và suy ra độ ẩm tỉ đối của không khí ở 300C.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

– Độ ẩm tỉ đối f của không khí là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ:

\(f = {a \over A}.100\% \)

– Độ ẩm cực đại A có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hoà tính theo đơn vị g/m3.

Lời giải chi tiết

– Ở 300C độ ẩm tuyệt đối của không khí là a = 21,53 g/m3.

– Độ ẩm cực đại A có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hoà tính theo đơn vị g/m3Tra bảng 31.9 – trang 211 – SGK Vật Lí 11 ta thấy ở 300C không khí có độ ẩm cực đại là: A = 30,29 g/m3.

– Độ ẩm tỉ đối của không khí ở 300C bằng:

\(f = {a \over A}.100\%  = {{21,53} \over {30,29}}.100\%  = 71\% \)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button