Vật lý

Bài 8 trang 192 SGK Vật lí 10

Đề bài

Một thanh rắn đồng chất tiết diện đều có hệ số đàn hồi là 100 N/m, đầu trên gắn cố định và đầu dưới treo một vật nặng để thanh bị biến dạng đàn hồi. Biết gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Muốn thanh rắn dài thêm 1 cm, vật nặng phải có khối lượng là bao nhiêu?

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 8 trang 192 SGK Vật lí 10

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Độ lớn của lực đàn hồi Fđh trong vật rắn tỉ lệ thuận với độ biến dạng |∆l| = |ll0của vật rắn: Fđh = k|∆l

Lời giải chi tiết

Ta có: k = 100 N/m; g = 10 m/s2; ∆l = 1 cm; m = ?

Khi thanh rắn cân bằng ta có:

\({F_{dh}} = P \Leftrightarrow k\left| {\Delta l} \right| = mg \)\(\Rightarrow m = \displaystyle{{k\left| {\Delta l} \right|} \over g} = {{{{100.1.10}^{ – 2}}} \over {10}} = 0,1kg\)

Vậy vật nặng phải có khối lượng là \(0,1 kg\).

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button