Hóa học

Bài 8.4 Trang 10 SBT Hóa học 9

Đề bài

Bảng dưới đây cho biết giá trị pH của dung dịch một số chất 

 

a)  Hãy dự đoán trong các dung dịch ở trên :

1. Dung dịch nào có thể là axit như HCl, H2S04

2. Dung dịch nào có thể là bazơ như NaOH, Ca(OH)2.

Bạn đang xem bài: Bài 8.4 Trang 10 SBT Hóa học 9

3. Dung dịch nào có thể là đường, muối NaCl, nước cất.

4. Dung dịch nào có thể là axit axetic (có trong giấm ăn).

5. Dung dịch nào có tính bazơ yếu, như NaHCO3.

b)  Hãy cho biết :

      1.Dung dịch nào có phản ứng với Mg, với NaOH.

      2. Dung dịch nào có phản ứng với dung dịch HCl.

      3. Những dung dịch nào trộn với nhau từng đôi một sẽ xảy ra phản ứng hoá học.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

pH < 7 => dung dịch axit

pH > 7 => dung dịch bazo

pH = 7 => môi trường trung tính

Dựa vào tính chất hóa học để trả lời các câu hỏi. Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Dự đoán :

Dung dịch C có thể là dd HCl hoặc dd H2SO4.

Dung dịch A có thể là dd NaOH hoặc dd Ca(OH)2.

Dung dịch D có thể là dd đường, dd NaCl hoặc nước cất.

Dung dịch B có thể là dd CH3COOH (axit axetic).

Dung dịch E có thể là dd NaHCO3.

b) Tính chất hoá học của các dung dịch :

1. Dung dịch C và B có phản ứng với Mg và NaOH.

2. Dung dịch A và E có phản ứng với dung dịch HCl.

3. Những dung dịch sau trộn với nhau từng đôi một sẽ xảy ra phản ứng hoá học :

– Dung dịch A và dung dịch C.

– Dung dịch A và dung dịch B.

– Dung dịch E và dung dịch C.

– Dung dịch E và dung dịch B.

– Dung dịch E và dung dịch A.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button