Hóa học

Bài 8.3 Trang 10 SBT Hóa học 9

Đề bài

Cho những chất sau: Na2CO3, Ca(OH)2, NaCl.

a) Từ những chất đã cho, hãy viết các phương trình hoá học điều chế NaOH.

b) Nếu những chất đã cho có khối lượng bằng nhau, ta dùng phản ứng nào để có thể điều chế được khối lượng NaOH nhiều hơn ?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại phương pháp điều chế NaOH hoặc các phương trình hóa học mà sản phẩm có NaOH, tính toán phương trình hóa học và đưa ra kết luận hợp lý. Tại đây

Bạn đang xem bài: Bài 8.3 Trang 10 SBT Hóa học 9

Lời giải chi tiết

a) Điều chế NaOH từ những chất đã cho :

– Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 :

Na2CO+ Ca(OH)2 ——-> CaCO\( \downarrow \) + 2NaOH     (1)

– Điện phân dung dịch NaCl trong thùng điện phân có vách ngăn :

\(2NaCl + 2{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{\mathop{\rm cóv}} áchngăn}^{đp}} 2NaOH + {H_2} \uparrow + C{l_2} \uparrow (2)\)

b) Dùng chất nào điều chế được khối lượng NaOH nhiều hơn ?

Đặt khối lượng của mỗi chất ban đầu là a gam.

Theo (1): 106 gam Na2CO3 tác dụng với 74 gam Ca(OH)2 sinh ra 80 gam NaOH. Nếu có a gam mỗi chất thì Na2CO3 sẽ thiếu, Ca(OH)sẽ dư. Như vậy, khối lượng NaOH điều chế được sẽ tính theo khối lượng Na2CO3:

106 gam Na2C03 điều chế được 80 gam NaOH.

Vây a gam Na2C03 điều chế được \(\dfrac{{80a}}{{106}}\) gam NaOH.

Theo (2) : 117 gam NaCl điều chế được 80 gam NaOH.

Vậy a gam NaCl điều chế được \(\dfrac{{80a}}{{117}}\) gam NaOH.

So sánh khối lượng NaOH điều chế được, ta thấy : \(\dfrac{{80a}}{{106}} > \dfrac{{80a}}{{117}}\)

Kết luận : a gam Na2CO3 điều chế được khối lượng NaOH nhiều hơn so với dùng a gam NaCl.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button