Môn toán

Bài 78 trang 22 SBT toán 6 tập 2

Đề bài

Điền phân số thích hợp vào ô trống:

Bạn đang xem bài: Bài 78 trang 22 SBT toán 6 tập 2

b9 cau 78 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Điền dòng kết quả dòng 1, cột 1 và cột 5.

Suy ra số cần điền ở dòng 5.

Suy ra số cần điền ở dòng 3.

Lời giải chi tiết

Dòng 1: \(\dfrac{{ – 13}}{{45}} – \dfrac{{ – 2}}{{45}} = \dfrac{{ – 13 – \left( { – 2} \right)}}{{45}} \)\(= \dfrac{{ – 13 + 2}}{{45}} = \dfrac{{ – 11}}{{45}}\)

Cột 1: \(\dfrac{{ – 13}}{{45}} – \dfrac{2}{{45}} = \dfrac{{ – 13 – 2}}{{45}} \)\(= \dfrac{{ – 15}}{{45}} = \dfrac{{ – 1}}{3}\)

Cột 5: \(\dfrac{{ – 11}}{{45}} – \dfrac{1}{5} = \dfrac{{ – 11}}{{45}} – \dfrac{9}{{45}}\)\( = \dfrac{{ – 20}}{{45}} = \dfrac{{ – 4}}{9}\)

Dòng 5: Số cần điền là: \( – \dfrac{1}{3} – \dfrac{{ – 4}}{9} = \dfrac{{ – 3}}{9} + \dfrac{4}{9} = \dfrac{1}{9}\)

Cột 3: Số cần điền là: \(\dfrac{1}{9} – \left( {\dfrac{{ – 2}}{{45}}} \right) = \dfrac{5}{{45}} + \dfrac{2}{{45}} = \dfrac{7}{{45}}\)

b9 cau 78b Trường THPT Thu Xà

 

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button