Môn toán

Bài 76 trang 21 SBT toán 6 tập 2

Đề bài

Thời gian của Cường được phân phối như sau:

– Ngủ: \(\displaystyle {1 \over 3}\) ngày ;

– Học ở trường: \(\displaystyle {1 \over 6}\) ngày ;

– Chơi thể thao: \(\displaystyle {1 \over {12}}\) ngày ;

– Học và làm bài tập ở nhà: \(\displaystyle {1 \over 8}\) ngày ;

– Giúp đỡ gia đình việc vặt: \(\displaystyle {1 \over {24}}\) ngày.

Hỏi Cường còn bao nhiêu thời gian rỗi ?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

– Coi tổng số thời gian trong \(1\) ngày là \(1\) đơn vị.

– Tìm phân số chỉ tổng thời gian Cường làm các việc ngủ, học ở trường, chơi thể thao, học và làm bài tập ở nhà và giúp đỡ gia đình việc vặt.

– Thời gian Cường rảnh rỗi \( = 1 – \) phân số chỉ tổng thời gian Cường làm các việc trong ngày.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài 76 trang 21 SBT toán 6 tập 2

Coi tổng số thời gian trong \(1\) ngày là \(1\) đơn vị.

Tổng thời gian của Cường đã sử dụng trong một ngày là :

\(\displaystyle {1 \over 3} + {1 \over 6} + {1 \over {12}} + {1 \over 8} + {1 \over {24}}  \)\(=\displaystyle {8 \over 24} + {4 \over 24} + {2 \over {24}} + {3 \over 24} + {1 \over {24}}  \)\(\displaystyle = {18 \over 24}= {3 \over 4}\) (ngày)

Thời gian rỗi của bạn Cường là :

\(\displaystyle 1 – {3 \over 4} = {4 \over 4} + {{ – 3} \over 4} = {1 \over 4}\) (ngày)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button