Môn toán

Bài 75 trang 21 SBT toán 6 tập 2

Đề bài

Điền phân số thích hợp vào ô vuông: 

a) \(\displaystyle{3 \over 7} + \square= {{ – 2} \over 7}\)

b) \(\displaystyle \square + {{ – 5} \over {11}} = {{ – 13} \over {11}}\)

c) \(\displaystyle{6 \over {18}} + {3 \over {18}} = \square\)

d) \(\displaystyle{\rm{}}{{ – 6} \over {17}} + \square = {{ – 6} \over {17}}\) 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Áp dụng:

Số hạng bằng tổng trừ đi số hạng đã biết

Tổng bằng số hạng cộng số hạng

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài 75 trang 21 SBT toán 6 tập 2

Giả sử phân số cần điền vào ô trống là \(x\). Ta có :

a) \(\displaystyle{3 \over 7} + x = {{ – 2} \over 7}\)\(\displaystyle \Rightarrow x ={{ – 2} \over 7} –  {3 \over 7} \)\(\displaystyle \Rightarrow x ={{ – 2-3} \over 7} = {{ – 5} \over 7};\)

b) \(\displaystyle x + {{ – 5} \over {11}} = {{ – 13} \over {11}}\)\(\displaystyle \Rightarrow x = {{ – 13} \over {11}} – {{ – 5} \over {11}}\)\(\displaystyle \Rightarrow x = {{ – 13-(-5)} \over {11}} = {{ – 8} \over {11}} ;\)

c) \(\displaystyle {6 \over {18}} + {3 \over {18}} =x \)\(\displaystyle \Rightarrow x ={6 \over {18}} + {3 \over {18}} ={9 \over 18}=  {1 \over 2};\)

d) \(\displaystyle{\rm{}}{{ – 6} \over {17}} + x = {{ – 6} \over {17}}\) \(\displaystyle \Rightarrow x = 0 = {0 \over {17}}.\)

Vậy ta có kết quả như sau :

a) \(\displaystyle{3 \over 7} + {{ – 5} \over 7} = {{ – 2} \over 7}\)                                  b) \(\displaystyle{{ – 8} \over {11}} + {{ – 5} \over {11}} = {{ – 13} \over {11}}\)

c) \(\displaystyle{6 \over {18}} + {3 \over {18}} = {1 \over 2}\)                                    d) \(\displaystyle{\rm{}}{{ – 6} \over {17}} + {0 \over {17}} = {{ – 6} \over {17}}\)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button