Môn toán

Bài 74 trang 21 SBT toán 6 tập 2

Đề bài

Vòi nước \(A\) chảy đầy một bể không có nước mất \(3\) giờ, vòi nước \(B\) chảy đầy bể đó mất \(4\) giờ. Hỏi trong \(1\) giờ, vòi nào chảy được nhiều nước hơn và nhiều hơn bao nhiêu?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Ta thực hiện các bước sau:

– Tìm số phần bể mỗi vòi chảy được trong \(1\) giờ ta lấy \(1\) chia cho số giờ để vòi chảy đầy bể.

– So sánh hai phân số để biết vòi nào chảy nhiều hơn.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài 74 trang 21 SBT toán 6 tập 2

Trong \(1\) giờ vòi \(A\) chảy được số phần bể là :

                 \(\displaystyle 1:3 = {1 \over 3}\) (bể)

Trong \(1\) giờ vòi \(B\) chảy được số phần bể là :

                  \(\displaystyle 1:4 = {1 \over 4}\) (bể)

Ta có : \(\dfrac{1}{3} > \dfrac{1}{4}\), do đó vòi \(A\) chảy được nhiều hơn.

Trong \(1\) giờ vòi \(A\) chảy hơn vòi \(B\) là : 

\(\displaystyle {1 \over 3} – {1 \over 4} = {4 \over 12} – {3 \over 12}\)\(\displaystyle= {4 \over 12} +\left(- {3 \over 12}\right)= {4+(-3) \over {12}}= {1 \over {12}}\) (bể)

Vậy trong \(1\) giờ vòi A chảy nhanh hơn vòi B là \(\displaystyle {1 \over {12}}\) bể.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button