Môn toán

Bài 7 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

a) Hãy biểu diễn mỗi phân số sau đây thành tổng của ba phân số có tử số bằng 1 và có mẫu số khác nhau : \({1 \over 8},{1 \over {10}}\).

b) Hãy biểu diễn mỗi phân số sau đây thành tổng của hai phân số tối giản có cùng mẫu số và có tử số khác 0 : \({5 \over 7},{{13} \over {21}}\) .

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){1 \over 8} = {1 \over {24}} + {1 \over {20}} + {1 \over {30}},{1 \over {10}} = {1 \over {20}} + {1 \over {30}} + {1 \over {60}}  \cr  & b){5 \over 7} = {2 \over 7} + {3 \over 7},{{13} \over {21}} = {{11} \over {21}} + {2 \over {21}}. \cr} \)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button