Hóa học

Bài 7 trang 41 SGK Hóa học 10

Đề bài

Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:

1s22s22p4;                                   1s22s22p3;

1s22s22p63s23p1;                           1s22s22p63s23p5.

a) Hãy xác định số electron hóa trị của từng nguyên tử.

b) Hãy xác định vị trí của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

a) Electron hóa trị là những electron lớp ngoài cùng hoặc cả phân lớp sát lớp ngoài cùng nếu phân lớp đó chưa bão hòa.

b) Chu kì bằng số lớp electron, số thứ tự nhóm bằng với số elecctron lớp ngoài cùng.

Lời giải chi tiết

a) 1s22s22p4                           Số electron hóa trị là 6.

    1s22s22p3                           Số electron hóa trị là 5.

    1s22s22p63s23p1               Số electron hóa trị là 3.

    1s22s22p63s23p5               Số electron hóa trị là 7.

b)

    1s22s22p4                           Nguyên tố thuộc chu kì 2 nhóm VIA.

    1s22s22p3                           Nguyên tố thuộc chu kì 2 nhóm VA.

    1s22s22p63s23p1               Nguyên tố thuộc chu kì 3 nhóm IIIA.

    1s22s22p63s23p5               Nguyên tố thuộc chu kì 3 nhóm VIIA.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button