Môn toán

Bài 7 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Một nhà máy trong tuần lễ thứ nhất đã làm được \({4 \over {15}}\) kế hoạch của tháng, tuần lễ thứ hai làm được \({7 \over {30}}\) kế hoạch, tuần lễ thứ ba làm được \({3 \over {10}}\) kế hoạch. Hỏi trong ba tuần lễ, nhà máy đã hoàn thành bao nhiêu phần kế hoạch của tháng ?

Lời giải chi tiết

Trong ba tuần lễ, nhà máy đã hoàn thành được:

\({4 \over {15}} + {7 \over {30}} + {3 \over {10}} = {4 \over 5}\)  (kế hoạch của tháng)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button