Vật lý

Bài 7 trang 197 SGK Vật lí 10

Đề bài

Một dây tải điện ở 20oC có độ dài 1800m. Hãy xác định độ nở dài của dây tải điện này khi nhiệt độ tăng lên đến 50oC về mùa hè. Cho biết hệ số nở dài của dây tải điện là α = 11,5.10-6 K-1.

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 7 trang 197 SGK Vật lí 10

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Độ nở dài của vật rắn tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ ∆t và độ dài ban đầu lcủa vật đó.

\(\Delta l = l – {l_0} = \alpha {l_0}\Delta t\)

Lời giải chi tiết

Độ nở dài của dây điện này khi nhiệt độ tăng lên đến 500C: 

\(\Delta l = l\;-{\rm{ }}{l_0}\; = \alpha {l_0}.\Delta t \)\(= {{11,5.10}^{ – 6}}.1800.\left( {50\;-{\rm{ }}20} \right) = 0,621m = 62,1cm\)

      THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button