Vật lý

Bài 7 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Đề bài

Một người có khối lượng 60kg thả mình rơi tự do từ một cầu nhảy ở độ cao 3m xuống nước và sau khi chạm mặt nước được 0,55s thì dừng chuyển động. Tìm lực cản mà nước tác dụng lên người.

Lời giải chi tiết

Vận tốc người ngay trước khi va chạm mặt nước :

\(v = gt = g\sqrt {{{2h} \over g}}  = \sqrt {2gh}  \)

    \(= \sqrt {2.9,8.3}  = \sqrt {58,8}  \approx 7,74(m/s)\)

Chọn chiều dương là chiều hướng xuống thì lực cản mà nước tác dụng lên người là:

\(F.\Delta t = \Delta p =  – mv \)

\(\Rightarrow F =  – {{mv} \over {\Delta t}} =  – {{60.7,74} \over {0,55}} =  – 845(N).\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button