Vật lý

Bài 7 trang 133 SGK Vật lí 11

Đề bài

Hai dòng điện I1 = 3 A, I2 = 2 A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, song song cách nhau 50 cm theo cùng một chiều. Xác định những điểm tại đó \(\overrightarrow{B}\) = \(\overrightarrow{0}\).

Related Articles

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

+ Cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài: \(B = {2.10^{ – 7}}.{I \over r}\)

+ Vecto cảm ứng từ tổng hợp: \(\overrightarrow B  = \overrightarrow {{B_1}}  + \overrightarrow {{B_2}} \)

+ Sử dụng quy tắc nắm tay phải.

Lời giải chi tiết

Gọi M là điểm mà vecto cảm ứng từ tổng hợp bằng 0.

\(\overrightarrow {{B_M}} = \overrightarrow {{B_{1M}}} + \overrightarrow {{B_{2M}}} = \overrightarrow 0 \Rightarrow \overrightarrow {{B_{1M}}} = – \overrightarrow {{B_{2M}}}\)

\(\Rightarrow \left\{ \matrix{
\overrightarrow {{B_{1M}}} \uparrow \downarrow \overrightarrow {{B_{2M}}} \hfill \cr
{B_{1M}} = {B_{2M}} \hfill \cr} \right.\)

=> Tập hợp những điểm M phải nằm trong mặt phẳng chứa hai dòng điện.

+ TH1: M nằm bên ngoài khoảng giữa hai dòng điện:

b71 trang 133 sgk li 11 Trường THPT Thu Xà

\( \Rightarrow \overrightarrow {{B_{1M}}}  \uparrow  \uparrow \overrightarrow {{B_{2M}}} \) => loại.

+ TH2: M nằm trong khoảng giữa hai dòng điện:

b72 trang 133 sgk li 11 Trường THPT Thu Xà

\( \Rightarrow \overrightarrow {{B_{1M}}}  \uparrow  \downarrow \overrightarrow {{B_{2M}}} \) => nhận trường hợp này.

Gọi rvà r2 lần lượt là khoảng cách từ M đến dòng điện I1 và I2 => r1 + r2 = 50cm (*)

\({B_{1M}} = {B_{2M}} \Leftrightarrow {2.10^{ – 7}}.{{{I_1}} \over {{r_1}}} = {2.10^{ – 7}}.{{{I_2}} \over {{r_2}}} \)

\(\Rightarrow {{{r_1}} \over {{r_2}}} = {{{I_1}} \over {{I_2}}} = {3 \over 2} \Rightarrow 2{r_1} = 3{r_2}\left( {**} \right)\)

Từ (*) và (**) => r1 = 30cm; r2 = 20cm.

=> Điểm phải tìm nằm trong mặt phẳng chứa hai dòng điện, trong khoảng giữa hai dòng điện, cách dòng thứ nhất 30 cm và dòng thứ hai 20 cm. Quỹ tích những điểm ấy là đường thẳng song song với hai dòng điện, cách dòng thứ nhất 30 cm và dòng thứ hai 20 cm.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button