Hóa học

Bài 7.4 Trang 9 SBT Hóa học 9

Đề bài

Hãy viết công thức hoá học của các

a)  bazơ ứng với những oxit sau : Na2O, BaO, Al2O3, Fe2O3.

b)  oxit ứng với những bazơ sau : KOH, Ca(OH)2, Zn(OH)2, Cu(OH)2.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại lý thuyết về bazơ và oxit bazơ. Tại đây

Bạn đang xem bài: Bài 7.4 Trang 9 SBT Hóa học 9

Lời giải chi tiết

a) Công thức hoá học của bazơ ứng với những oxit : NaOH tương ứng với Na2O ; Ba(OH)—-> BaO ; Al(OH)3 —–> Al2O3 ; Fe(OH)3 ——->Fe2O3.

b) Công thức hoá học của oxit ứng với những bazơ : K2O —–> KOH ; CaO —–> Ca(OH)2 ; ZnO —–> Zn(OH)2 ; CuO —–> Cu(OH)2.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button