Hóa học

Bài 7.3 Trang 9 SBT Hóa học 9

Đề bài

Dung dịch HCl; khí CO2 đều tác dụng với

A. Ca(OH)2 ; NaOH ; Ba(OH)2 ; KOH

Bạn đang xem bài: Bài 7.3 Trang 9 SBT Hóa học 9

B. Ca(OH)2 ; KOH ; Al(OH)3 ; NaOH

C. NaOH ; KOH ; Fe(OH)3 ; Ba(OH)2

D. Ca(OH)2 ; Cr(OH)3 ; KOH

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại tính chất của hóa học của bazơ. Tại đây

Lời giải chi tiết

HCl là axit tác dụng với mọi bazơ

CO2 là oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ nên CO2 không tác dụng được với Al(OH)3, Fe(OH)3 và Cr(OH)3

=> Đáp án A

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button