Môn toán

Bài 60 : Luyện tập

Bài 1

a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

bai 60 h1 Trường THPT Thu Xà

Nhận xét: \((a × b) × c = a × (…..× ……)\)

Phép nhân các số thập phân có tính chất kết hợp :

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân ……………..

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất :

bai 60 h2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

a) Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân số thập phân để tính.

Lời giải chi tiết:

bai 60 h1b Trường THPT Thu Xà

Nhận xét: (a × b) × c = a × (b × c)

Phép nhân các số thập phân có tính chất kết hợp:

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích của hai số còn lại.

b) 

bai 60 h2b Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Tính : 

bai 60 h3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

– Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

– Biểu thức có chứa phép trừ và phép nhân thì ta tính thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép trừ sau.

Lời giải chi tiết:

bai 60 h3b Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Một xe máy mỗi giờ đi được 32,5km. Hỏi trong 3,5 giờ xe máy đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

Số ki-lô-mét đi được trong 3,5 giờ = số ki-lô-mét đi được trong 1 giờ × 3,5.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường xe máy đó đi được 3,5 giờ là:

32,5 × 3,5 = 113, 75 (km)

                               Đáp số: 113,75km.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button