Lịch sử

Bài 6 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 8

Đề bài

Điền vào bảng diễn biến chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bạn đang xem bài: Bài 6 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 8

Thời gian

Tên sự kiện

Kết quả

     
     
     

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục II. Cách mạng bùng nổ

Lời giải chi tiết

Thời gian

Tên sự kiện

Kết quả

8/1789

Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

Chế độ Quân chủ Lập hiến được thành lập.

21/9/1792

Một Quốc hội mới được bầu ra

Nền cộng hòa được thành lập

27/7/1794

Tư sản phản cách mạng tiến hành cuộc đảo chính

Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh chấm dứt.

THPT Thu Xà

 

 

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button