Vật lý

Bài 6 trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Đề bài

Trên một kính lúp có ghi kí hiệu 2,5X.

Related Articles

a) Số ghi này có tên gọi là gì? Nêu ý nghĩa của số ghi 2,5X trên kính lúp.

b) Vật cần quan sát phải đặt trước kính lúp, Cách kính lúp một khoảng tối ta là bao nhiêu?

c) Để kính lúp có tác dụng phóng to ảnh khi quan sát, tiêu cự của kính lúp phải nhỏ hơn giá trị bao nhiêu?

Lời giải chi tiết

a. Số 2,5x là độ bội giác của kính lúp.

Số 2,5x cho biết ảnh trên màng lưới do mắt quan sát qua kính nhìn lâu không mỏi lớn gấp 2,5 lần so với ảnh trên màng lưới mà mắt nhận được khi quan sát trực tiếp vật đặt gần mắt.

b. Áp dụng cộng thức tính bội giác  \(G = {{25} \over f} \to f = {{25} \over G}\).

Tiêu cự của kính lúp là: f = 25/2,5 = 10 cm.

Khi quan sát các vật, thì vật cách kính lúp đó khoảng lớn nhất bằng 10 cm.

c. Để kính lúp có tác dụng phóng to ảnh khi quan sát, tiêu cự của kính lúp phải có giá trị nhỏ hơn 25 cm.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button