Môn toán

Bài 6 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Cho đoạn thẳng AB dài 12 cm.

a) Vẽ đoạn thẳng CD dài bằng \(\dfrac{1}{4}\) đoạn thẳng AB.

b) Vẽ đoạn thẳng MN dài bằng \(\dfrac{3}{{12}}\) đoạn thẳng AB.

c) Em có nhận xét gì về độ dài đoạn thẳng CD và đoạn thẳng MN.

Lời giải chi tiết

a)

 bai 61 chu de 14 Trường THPT Thu Xà

b)

 bai 62 chu de 14 Trường THPT Thu Xà

c) Hai đoạn thẳng CD và đoạn thẳng MN bằng nhau và bằng 3cm.

Do đó: \(\dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{{12}}\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button