Vật lý

Bài 6 trang 152 SGK Vật lí 11

Đề bài

Một mạch kín tròn (C) bán kính R, đặt trong từ trường đều, trong đó vectơ cảm ứng từ \(\vec{B}\) lúc đầu có hướng song song với mặt phẳng chứa (C) (Hình 24.4). Cho (C) quay đều xung quanh trục  ∆ cố định đi qua tâm của (C) và nằm trong mặt phẳng chứa (C) ; tốc độ quay là ω không đổi.

Xác định suất điện động cảm ứng cực đại xuất hiện trong (C).

b6 trang 152 sgk li 11 Trường THPT Thu Xà

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

+ Từ thông: \(\Phi  = BS.c{\rm{os}}\alpha \)

+ Suất điện động cảm ứng: \({e_c} =  – {{\Delta \Phi } \over {\Delta t}}\)

Diện tích hình tròn: S = πR2

Lời giải chi tiết

Công thức từ thông: \(\Phi  = BS.c{\rm{os}}\alpha \); \(\alpha  = \left( {\overrightarrow n ,\overrightarrow B } \right)\)

Cho (C) quay đều xung quanh trục ∆ cố định đi qua tâm của (C) và nằm trong mặt phẳng chứa (C) ; tốc độ quay là ω không đổi => α(t) = ωt

=>Từ thông tại thời điểm t: Φ(t) = BScosωt

Suất điện động cảm ứng: \({e_c}\; = \; – {{\Delta \Phi \left( t \right)} \over {\Delta t}} =  – \Phi ‘\left( t \right) = \omega BS.\sin \omega t\)

=> Suất điện động cảm ứng cực đại : \({e_{C\max }} = \omega BS = \omega B\left( {\pi {R^2}} \right)\).

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button