Hóa học

Bài 6 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Từ các chất  NaCl, MnO2, H2SO4 đặc.

Hãy viết phương trình phản ứng điều chế Cl2, hiđroclrua.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài 6 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1

*Cách 1

\(\eqalign{
& 2NaCl\,\,\text{(rắn)}\,\, + \,\,{H_2}S{O_4}\,\text{(đặc)}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,N{a_2}S{O_4}\,\, + \,\,2HCl \uparrow \cr
& Mn{O_2}\,\, + \,\,\,4HCl\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,MnC{l_2}\,\, + \,\,C{l_2} \uparrow \,\, + \,\,2{H_2}O \cr} \) 

*Cách 2

\(2NaCl\,\text{(rắn)}\,\, + \,\,2{H_2}S{O_4}\,\text{(đặc)}\,\, + \,\,Mn{O_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,N{a_2}S{O_4}\, + \,MnS{O_4}\, + \,C{l_2} \uparrow \, + \,2{H_2}O\)

THPT Thu Xà

 

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button