Môn toán

Bài 59 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Đề bài

Xác định dạng của các tích sau :

\(a)\)  \(\overline {ab} .101\)                      \(b)\)  \(\overline {abc} .7.11.13\)

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: \(a.(b+c)=ab+ac\) để xác định dạng của tích.

Bạn đang xem bài: Bài 59 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Lời giải chi tiết

a) \(\overline {ab} .101 =\overline {ab} .(100+1)\)\(=\overline {ab}.100+\overline {ab} .1\)\(=\overline {ab00}+ab  = \overline {abab} \) 

b) \(\overline {abc} .7.11.13 = \overline {abc} .1001\)\(=\overline {abc}.(1000+1)\)\(=\overline {abc}.1000+\overline {abc}.1\)\(=\overline {abc000}+\overline {abc}\)\( = \overline {abcabc} \)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button