Môn toán

Bài 59 : Luyện tập

Bài 1

Tính nhẩm : 

Bạn đang xem bài: Bài 59 : Luyện tập

a) 12,6  × 0,1 = ……                              2,05 × 0,1 = …….

b) 12,6 × 0,01 = …..                              47,15 × 0,01 = ….

c) 12,6 × 0,001 = …                               503,5 × 0,001 = …

Phương pháp giải:

Khi nhân một số thập phân với \(0,1;\; 0,01;\; 0,001;\; …\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số. 

Lời giải chi tiết:

a) 12,6  × 0,1 = 1,26                                        2,05 × 0,1 = 0,205 

b) 12,6 × 0,01 = 0,126                                     47,15 × 0,01 = 0,4715

c) 12,6 × 0,001 = 0,0126                                 503,5 × 0,001 = 0,5035

Bài 2

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông :

1200 ha = …….;           215ha = ……;          16,7ha = ………

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi \(1km^2 =100ha\) hay \( \displaystyle 1ha ={{1} \over {100}} km^2\) để viết các số đo dưới dạng phân số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân. 

Lời giải chi tiết:

1200ha = \( \displaystyle {{1200} \over {100}} \) km = 12km2;

215ha = \( \displaystyle {{215} \over {100}} \) km= 2,15km2

16,7ha = \( \displaystyle {{16,7} \over {100}} \)km2 = \( \displaystyle {{167} \over {1000}}\)km= 0,167km2

Bài 3

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, đoạn đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang đi được 33,8cm. Tính độ dài thật của quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang.

Phương pháp giải:

 – Bản đồ ghi tỉ lệ 1 : 1 000 000 nghĩa là cứ 1cm trên bản đồ tương ứng với 1 000 000cm trên thực tế.

– Từ đó để tìm độ dài thực tế của quãng đường ta lấy độ dài trên bản đồ nhân với 1 000 000.

Lời giải chi tiết:

Độ dài thật của quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang là :

33,8 × 1 000 000 = 33 800 000 (cm)

33 800 000cm = 338km

                                  Đáp số: 338km.

Bài 4

Mảnh đất hình vuông có cạnh 9,6m. Mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của mảnh đất hình vuông và chiều dài 15m. Tính tổng diện tích của cả hai mảnh đất đó.

Phương pháp giải:

– Diện tích mảnh đất hình vuông = cạnh × cạnh.

– Diện tích mảnh đất hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

– Tổng diện tích hai mảnh đất = diện tích mảnh đất hình vuông + diện tích mảnh đất hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Diện tích mảnh đất hình vuông là :

9,6 × 9,6 = 92,16 (m2

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

15 × 9,6 = 144 (m2)

Tổng diện tích của cả hai mảnh đất là :

92,16 + 144 = 236,16 (m2)

                 Đáp số : 236,16m2.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button