Môn toán

Bài 55 : Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

\(3,6 × 7\)                                                     \(1,28 × 5 \)

\(0,256 × 3\)                                               \(60,8 × 45\)

Phương pháp giải:

– Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

– Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

bai 55 h1 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5,6dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi tấm bìa hình chữ nhật đó.

Phương pháp giải:

– Tính chiều dài = chiều rộng × 3.

– Tính chu vi = (chiều dài + chiều rộng) × 2.

Lời giải chi tiết:

Chiều dài tấm bìa là :

5,6 × 3 = 16,8 (dm)

Chu vi tấm bìa là :

(16,8 + 5,6) × 2 = 44,8 (dm)

                       Đáp số: 44,8dm.

Bài 3

Viết số thích hợp vào ô trống :

bai 55 h2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:  Tích \(=\) thừa số \(\times\) thừa số.  

Lời giải chi tiết:

bai 55 h2b Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button