Vật lý

Bài 53-54.1, 53-54.2 trang 109 SBT Vật lí 9

Bài 53-54.1

Sự phân tích ánh sáng trắng được quan sát trong thí nghiệm nào sau đây?

A. Chiếu một chùm sáng trắng vào một gương phẳng.

B. Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm thủy tinh mỏng.

C. Chiếu một chùm sáng trắng vào một lăng kính.

D. Chiếu một chùm sáng trắng qua một thấu kính phân kì.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 53-54.1, 53-54.2 trang 109 SBT Vật lí 9

Sử dụng lý thuyết: Chiếu một chùm sáng trắng qua lăng kính ta thu được dải màu biến thiên từ đỏ đến tím.

Lời giải chi tiết:

Sự phân tích ánh sáng trắng được quan sát trong thí nghiệm chiếu một chùm sáng trắng vào một lăng kính.

Chọn đáp án: C

Bài 53-54.2

Cách làm nào dưới đây tạo ra sự trộn các ánh sáng màu ?

A. Chiếu một chùm sáng đỏ vào một tấm bìa màu vàng.

B. Chiếu một chùm sáng đỏ qua một kính lọc màu vàng.

C. Chiếu một chùm sáng trắng qua một kính lọc màu đỏ sau đó qua kính lọc màu vàng.

D. Chiếu một chùm sáng đỏ và một chùm sáng vàng vào một tờ giấy trắng.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 53-54.1, 53-54.2 trang 109 SBT Vật lí 9

Vận dụng kiến thức về sự trộn các ánh sáng màu.

Lời giải chi tiết:

Cách làm tạo ra sự trộn các ánh sáng màu là: Chiếu một chùm sáng đỏ và một chùm sáng vàng vào một tờ giấy trắng.

Chọn đáp án: D

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button