Vật lý

Bài 51.7, 51.8, 51.9, 51.10 trang 105, 106 SBT Vật lí 9

Bài 51.7

Trên hình 51.2 có vẽ một tia sáng chiếu từ không khí vào nước. Đường nào trong số các đường 1, 2, 3, 4 có thể ứng với tia khúc xạ?

bai 517 trang 105 sbt vli 9 Trường THPT Thu Xà

A. Đường 1.

B. Đường 2.

C. Đường 3.

D. Đường 4.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 51.7, 51.8, 51.9, 51.10 trang 105, 106 SBT Vật lí 9

Sử dụng lý thuyết: Một tia sáng chiếu từ không khí vào nước cho góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Lời giải chi tiết:

Một tia sáng chiếu từ không khí vào nước cho góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới => đường 3 có thể ứng với tia khúc xạ.

Chọn đáp án: C

Bài 51.8

Thấu kính phân kì có khả năng cho:

A. ảnh thật nhỏ hơn vật.

B. ảnh thật lớn hơn vật.

C. ảnh ảo nhỏ hơn vật.

D. ảnh ảo lớn hơn vật.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 51.7, 51.8, 51.9, 51.10 trang 105, 106 SBT Vật lí 9

Sử dụng lý thuyết: ảnh qua thấu kính phân kì luôn là ảnh ảo và nhỏ hơn vật.

Lời giải chi tiết:

Ảnh qua thấu kính phân kì luôn là ảnh ảo và nhỏ hơn vật.

Chọn đáp án:C

Bài 51.9

Mắt cận có những đặc điểm nào dưới đây?

A. Điểm cực cận quá gần mắt. Điểm cực viễn quá xa mắt.

B. Điểm cực cận quá xa mắt. Điểm cực viễn quá gần mắt.

C. Điểm cực cận và điểm cực viễn quá gần mắt.

D. Điểm cực cận và điểm cực viễn quá xa mắt.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 51.7, 51.8, 51.9, 51.10 trang 105, 106 SBT Vật lí 9

Sử dụng lý thuyết: Mắt cận là mắt có điểm cực cận và điểm cực viễn quá gần mắt.

Lời giải chi tiết:

Mắt cận là mắt có điểm cực cận và điểm cực viễn quá gần mắt nên mắt cận có những đặc điểm là điểm cực cận và điểm cực viễn quá gần mắt.

Chọn đáp án:C

Bài 51.10

Chọn hàng có nội dung đúng trong bảng dưới đây.

 

Ảnh của vật qua vật kính máy ảnh

       Ảnh của vật qua kính lúp

A

Ảnh thật, lớn hơn vật

Ảnh ảo, nhỏ hơn vật

B

Ảnh thật, nhó hơn vật

Ảnh ảo, lớn hơn vật

C

Ảnh ảo, lớn hơn vật

    Ảnh thật, nhỏ hơn vật

D

Ảnh ảo, nhỏ hơn vật

  Ảnh thật, lớn hơn vật

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 51.7, 51.8, 51.9, 51.10 trang 105, 106 SBT Vật lí 9

Vận dụng kiến thức về ảnh của vật qua máy ảnh và qua kính lúp.

Lời giải chi tiết:

Ta có: Vì máy ảnh là một thấu kính hội tụ nên ảnh của vật qua vật kính máy ảnh là ảnh thật, nhỏ hơn vật. Ảnh của vật qua kính lúp là ảnh ảo lớn hơn vật vì kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn vật cần quan sát phải nằm trong khoảng tiêu cự.

Chọn đáp án: B

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button